Steeds vaker komt het voor dat er crimineel gedrag op de werkvloer voorkomt. Het criminele gedrag, wat zich uit in bijvoorbeeld diefstal door eigen personeel, vormt een groot probleem voor bedrijven. De diefstallen die voorkomen in bijvoorbeeld winkels worden voor 25% gepleegd door eigen personeel. Daarnaast komt het vaak voor dat personeel vaak betrokken is bij incidenten op de werkvloer. Ook hebben ,vooral grote, bedrijven te kampen met sabotage en fraude.

Om deze problemen tegen te gaan is het altijd van belang om te onderzoeken wat de oorzaak van de problemen, zoals diefstal en daarbij gepaarde fraude en agressie zijn. Misschien dat dit komt door te weinig toezicht, of ontevreden klanten. Daarbij kan het ook zijn dat het personeel er zich niet bewust van is dat zij stelen. Kopieerpapier wordt bijvoorbeeld vaak meegenomen. Iets wat weinig kost maar toch als diefstal gezien kan worden.

Om bovenstaande problemen tegen te gaan zijn hier drie tips om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren:
1. Zorg ervoor dat veiligheidsrisico’s door medewerkers herkend worden. Wanneer zij er bewust van zijn dat zij vaak de eerst invloed zijn op incidenten, kan dit de veiligheid bevorderen.
2. Neem alle incidenten serieus, grote en kleine. Het is van belang dat deze geregistreerd een bespreekbaar worden. Hierdoor kan de organisatie voelsproeten ontwikkelen waardoor hij toekomstige gevaren aan ziet komen. Door vroeg in te spelen op dreigingen kunnen veel werksituaties veilig worden.
3. Maar tijdens werkoverleggen en vergaderingen veiligheidsrisico’s bespreekbaar.